How many days until Anthony Joshua v Carlos Takam

Cardiff, Wales
There are 4 days until Anthony Joshua v Carlos Takam
to go
All times are shown in timezone.